Hoofd >> Drug Vs. Vriend >> Viibryd vs. Lexapro: verschillen, overeenkomsten, en welke is beter voor u

Viibryd vs. Lexapro: verschillen, overeenkomsten, en welke is beter voor u

Viibryd vs. Lexapro: verschillen, overeenkomsten, en welke is beter voor uDrug Vs. Vriend

Geneesmiddelenoverzicht en belangrijkste verschillen | Behandelde aandoeningen | Werkzaamheid | Verzekeringsdekking en kostenvergelijking | Bijwerkingen | Geneesmiddelinteracties | Waarschuwingen | FAQ

Viibryd (vilazodon) en Lexapro (escitalopram) zijn merkgeneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen (MDD). Beide medicijnen kunnen de symptomen van depressie helpen behandelen, waaronder langdurige gevoelens van verdriet, verlies van energie en slaapveranderingen. Viibryd of Lexapro kunnen worden voorgeschreven na medisch onderzoek door een zorgverlener die gespecialiseerd is in psychiatrie.Zowel Viibryd als Lexapro zijn antidepressiva die voornamelijk werken om de activiteit van serotonine in de hersenen te verhogen. Serotonine is een chemische neurotransmitter waarvan wordt aangenomen dat het een belangrijke rol speelt bij de stemming en het gevoel van welzijn. Viibryd en Lexapro werken als serotonineheropnameremmers (SSRI's), die helpen om de algehele serotoninespiegel in de hersenen te verhogen.Hoewel beide medicijnen kunnen worden gebruikt om depressie te behandelen, hebben ze enkele verschillen in hoe ze worden gebruikt en hoe ze werken.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Viibryd en Lexapro?

Viibryd

Viibryd is de merknaam voor vilazodon. Het werd oorspronkelijk in 2011 goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van depressieve stoornissen. Er is momenteel geen generieke versie op de markt. Naast dat het wordt geclassificeerd als een SSRI, is Viibryd ook een gedeeltelijke 5-HT1A-receptoragonist.Viibryd wordt geleverd als een orale tablet van 10 mg, 20 mg en 40 mg die eenmaal daags met voedsel wordt ingenomen. Viibryd werkt mogelijk niet zo goed als het niet met voedsel wordt ingenomen. Het bereikt de maximale waarden in het bloed na vijf uur en heeft een halfwaardetijd van ongeveer 25 uur .

Lexapro

Lexapro is de merknaam voor escitalopram. Het werd in 2002 door de FDA goedgekeurd om MDD te behandelen bij zowel volwassenen als adolescenten van 12 tot 17 jaar oud. Naast depressie kan Lexapro gegeneraliseerde angststoornis behandelen. Er zijn ook generieke versies van Lexapro op de markt.

wat doe je als apotheektechnicus

Lexapro kan worden ingenomen als een orale tablet in sterktes van 5 mg, 10 mg of 20 mg. Het wordt gewoonlijk eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen. Lexapro bereikt binnen vijf uur piekbloedspiegels en heeft een halfwaardetijd van tot 32 uur .Belangrijkste verschillen tussen Viibryd en Lexapro
Viibryd Lexapro
Medicijnklasse Selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI)
Gedeeltelijke 5-HT1A-agonist
Selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI)
Merk / generieke status Geen generieke versie beschikbaar Merk- en generieke versie beschikbaar
Wat is de generieke naam? Vilazodone Escitalopram
In welke vorm (en) wordt het medicijn geleverd? Orale tablet Orale tablet
Wat is de standaard dosering? 20 mg eenmaal daags 20 mg eenmaal daags
Hoe lang duurt de typische behandeling? Langetermijn Langetermijn
Wie gebruikt de medicatie meestal? Volwassenen Volwassenen en adolescenten

Voorwaarden behandeld door Viibryd en Lexapro

Viibryd en Lexapro zijn door de FDA goedgekeurde antidepressiva die worden gebruikt om depressieve stoornissen te behandelen. Beide geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven in combinatie met psychotherapie en veranderingen in levensstijl om de symptomen van depressie te verlichten.

Lexapro is ook door de FDA goedgekeurd om gegeneraliseerde angststoornis (GAD) te behandelen. Hoewel het niet is goedgekeurd voor angst, Viibryd is onderzocht in klinische onderzoeken voor de behandeling van angst. Viibryd of Lexapro kunnen soms off-label worden gebruikt om een ​​obsessief-compulsieve stoornis (OCS) te behandelen.

Staat Viibryd Lexapro
Depressieve stoornis Ja Ja
Gegeneraliseerde angststoornis Off-label Ja
Obsessief-compulsieve stoornis Off-label Off-label

Is Viibryd of Lexapro effectiever?

In één gerandomiseerde, klinische studie vilazodon en escitalopram werden onderling vergeleken onder een steekproef van 50 patiënten. De scores op de Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) en de Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) -scores waren in beide behandelingsgroepen verlaagd. Escitalopram bleek de algehele HAM-A- en HAM-D-scores echter meer te verlagen dan vilazodon (P<0.0001).In een systematische review was escitalopram vergeleken met zes andere antidepressiva , waaronder fluoxetine, citalopram en sertraline. Deze studie beoordeelde meerdere meta-analyses en ontdekte dat escitalopram effectiever was en depressiesymptomen sneller verlichtte dan andere SSRI's.

In vergelijking met placebo, of geen behandeling, zijn Viibryd en Lexapro effectieve opties voor de behandeling van depressie. Echter, verschillen in hoe een persoon reageert kan een belangrijke rol spelen bij de effectiviteit van een antidepressivum. Daarom is het belangrijk om een ​​arts te raadplegen voor medisch advies bij het starten van of overschakelen naar een nieuw antidepressivum .

Dekking en kostenvergelijking van Viibryd versus Lexapro

Viibryd is alleen verkrijgbaar als merkmedicijn. Om deze reden kan het een duurdere optie zijn in vergelijking met andere antidepressiva. Sommige Medicare- en verzekeringsplannen kunnen Viibryd dekken. De gemiddelde contante prijs van Viibryd is ongeveer $ 389. Het gebruik van een SingleCare Viibryd-tegoedbon kan de kosten verlagen tot $ 278 bij deelnemende apotheken.Lexapro is verkrijgbaar als merknaam en als generiek medicijn. In vergelijking met Viibryd is het een goedkopere optie. Het wordt ook gedekt door de meeste Medicare- en verzekeringsplannen. De gemiddelde contante prijs van generieke Lexapro is ongeveer $ 177. Met een kortingsbon van SingleCare kunt u de generieke versie voor ongeveer $ 15 krijgen.

Viibryd Lexapro
Meestal gedekt door een verzekering? Ja Ja
Meestal gedekt door Medicare Deel D? Ja Ja
Aantal stuks 20 mg eenmaal daags (hoeveelheid van 30 tabletten) 20 mg eenmaal daags (hoeveelheid van 30 tabletten)
Typische Medicare-copay $ 1- $ 11 $ 0 - $ 30
SingleCare-kosten $ 278 + $ 15 +

Vaak voorkomende bijwerkingen van Viibryd versus Lexapro

De meest voorkomende bijwerkingen van Viibryd zijn diarree, misselijkheid, droge mond, hoofdpijn en overmatig zweten. Andere mogelijke bijwerkingen zijn onder meer duizeligheid, slaperigheid, slapeloosheid en gewrichtspijn (artralgie).

De meest voorkomende bijwerkingen van Lexapro zijn misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overmatig zweten en een droge mond. Andere mogelijke bijwerkingen van Lexapro kunnen constipatie en griepachtige symptomen zijn.Viibryd en Lexapro, net als andere antidepressiva , kan veranderingen in de eetlust veroorzaken. Dit kan bij sommige mensen tot gewichtstoename of gewichtsverlies leiden.

Zowel Viibryd als Lexapro kan ook seksuele bijwerkingen veroorzaken . Het gebruik van een van beide antidepressiva kan een verminderde zin in seks (libido) veroorzaken. Viibryd en Lexapro kunnen ook seksuele disfunctie veroorzaken, zoals erectiestoornissen en problemen met ejaculatie. Omdat Viibryd ook werkt als een gedeeltelijke 5-HT1A-receptoragonist, kan het een lager risico op seksuele bijwerkingen dan Lexapro.

Viibryd Lexapro
Bijwerking Van toepassing? Frequentie Van toepassing? Frequentie
Diarree Ja 26% Ja 8%
Constipatie Niet - Ja 3%
Meer zweten Ja * Ja 5%
Misselijkheid Ja 22% Ja vijftien%
Droge mond Ja 8% Ja 6%
Indigestie Ja twee% Ja 3%
Griepachtige symptomen Niet - Ja 5%
Hoofdpijn Ja vijftien% Ja 24%
Duizeligheid Ja 6% Ja 5%
Slaperigheid Ja 4% Ja 6%
Slapeloosheid Ja 7% Ja 9%
Hartkloppingen Ja 1% Ja *
Verhoogde eetlust Ja 1% Ja *
Gewichtstoename Ja 1% Ja *
Verminderde eetlust Ja * Ja 3%
Gewrichtspijn Ja twee% Ja *
Erectiestoornissen Ja 3% Ja 3%
Ejaculatie stoornis Ja 1% Ja 9%
Verminderd libido Ja 4% Ja 3%

*niet gemeld
De frequentie is niet gebaseerd op gegevens van een rechtstreekse proef. Dit is misschien geen volledige lijst van bijwerkingen die kunnen optreden. Raadpleeg uw arts of zorgverlener voor meer informatie.
Bron: DailyMed ( Viibryd ), DailyMed ( Lexapro )

Geneesmiddelinteracties van Viibryd versus Lexapro

Viibryd en Lexapro moeten worden vermeden tijdens het gebruik van monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), zoals selegiline en fenelzine. Viibryd of Lexapro mogen niet binnen 14 dagen na stopzetting van een MAO-remmer worden ingenomen, anders bestaat er een verhoogd risico op het serotoninesyndroom. Viibryd en Lexapro moeten ook worden vermeden of gecontroleerd met andere serotonerge geneesmiddelen zoals antidepressiva, die het risico op het serotoninesyndroom kunnen verhogen.

Het gebruik van Viibryd of Lexapro moet worden gecontroleerd tijdens het gebruik van een niet-steroïde ontstekingsremmer (NSAID) of anticoagulans. Als u deze geneesmiddelen samen gebruikt, kan het risico op bloedingen toenemen.

Omdat Viibryd en Lexapro voornamelijk in de lever worden gemetaboliseerd, kan hun absorptie worden beïnvloed door geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen veranderen. Sommige antischimmelmiddelen en antibiotica kunnen de hoeveelheid Viibryd en Lexapro in het bloed verhogen, wat het risico op bijwerkingen kan vergroten. Andere geneesmiddelen, zoals bepaalde anticonvulsiva, kunnen de bloedspiegels van Viibryd en Lexapro verlagen, wat hun algehele effectiviteit kan verminderen.

Van Lexapro is bekend dat het mogelijk een hartritmestoornis veroorzaakt die QT-verlenging wordt genoemd. Het gebruik van Lexapro met bepaalde antipsychotica zoals aripiprazol of quetiapine kan het risico op QT-verlenging verhogen.

Medicijn Medicijnklasse Viibryd Lexapro
Selegilin
Fenelzine
Rasagiline
Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) Ja Ja
Paroxetine
Sertraline
Fluoxetine
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) Ja Ja
Venlafaxine
Desvenlafaxine
Duloxetine
Serotonine norepinefrine heropnameremmers (SNRI's) Ja Ja
Amitriptyline
Clomipramine
Nortriptyline
Tricyclische antidepressiva (TCA's) Ja Ja
Bupropion Aminoketon Ja Ja
Buspiron Anxiolytisch Ja Ja
Aspirine
Ibuprofen
Naproxen
Diclofenac
Niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID's) Ja Ja
Warfarine Anticoagulantia Ja Ja
Digoxine Hartglycoside Ja Ja
Sumatriptan
Rizatriptan
Eletriptan
Triptanen Ja Ja
Ketoconazol
Itraconazol
Antischimmelmiddelen Ja Ja
Ritonavir Proteaseremmers Ja Ja
Clarithromycin Antibiotica Ja Ja
Carbamazepine
Fenytoïne
Anticonvulsiva Ja Ja
Aripiprazol
Clozapine
Quetiapine
Antipsychotica Niet Ja

Raadpleeg een arts voor andere mogelijke interacties tussen geneesmiddelen.

Waarschuwingen van Viibryd en Lexapro

Antidepressiva zoals Viibryd of Lexapro kunnen het risico op zelfmoordgedachten verhogen, vooral bij jongvolwassen patiënten. Degenen die Viibryd of Lexapro gebruiken, moeten worden gecontroleerd op verergering van depressie en zelfmoordgedachten.

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) kunnen het serotoninesyndroom veroorzaken, een potentieel ernstige aandoening die optreedt wanneer er te veel serotonine in de hersenen zit. Het risico is groter wanneer antidepressiva worden ingenomen met andere serotonerge geneesmiddelen. Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen een snelle hartslag, verhoogde bloeddruk, zweten, trillen en koorts zijn.

Sommige mensen kunnen worden gescreend op een voorgeschiedenis van bipolaire stoornis voordat de behandeling met Viibryd of Lexapro wordt gestart. Deze antidepressiva kunnen manie of hypomanie activeren bij sommige personen met een bipolaire stoornis.

Viibryd en Lexapro moeten indien nodig geleidelijk worden afgebouwd of stopgezet. Plotseling stoppen met antidepressiva kan het risico op ontwenningsverschijnselen vergroten.

Raadpleeg een arts voor andere mogelijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Veelgestelde vragen over Viibryd vs. Lexapro

Wat is Viibryd?

Viibryd is een receptgeneesmiddel van een merk dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen (MDD). Het is de merknaam voor vilazodon. Viibryd werkt als een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) en partiële 5-HT1A-receptoragonist. Het wordt gewoonlijk ingenomen als een tablet van 20 mg eenmaal daags met voedsel.

Wat is Lexapro?

Lexapro is een merkmedicijn dat door de FDA is goedgekeurd voor de behandeling van depressieve stoornissen (MDD). Het is ook goedgekeurd om gegeneraliseerde angststoornis (GAS) te behandelen. De generieke naam van Lexapro is escitalopram. Lexapro is een SSRI-medicijn dat eenmaal daags wordt ingenomen.

Zijn Viibryd en Lexapro hetzelfde?

Viibryd en Lexapro werken op vergelijkbare manieren om psychische aandoeningen te behandelen, maar ze zijn niet hetzelfde. Viibryd werkt als een SSRI en gedeeltelijke 5-HT1A-agonist, terwijl Lexapro voornamelijk als een SSRI werkt. Hoewel Viibryd en Lexapro beide zijn goedgekeurd om ernstige depressies te behandelen, is Lexapro ook goedgekeurd om angst te behandelen.

Is Viibryd of Lexapro beter?

Het betere antidepressivum is het middel waarop u het beste reageert. Viibryd en Lexapro zijn beide effectieve geneesmiddelen op recept voor depressie. In vergelijking met Lexapro kan Viibryd minder seksuele bijwerkingen veroorzaken.

Kan ik Viibryd of Lexapro gebruiken tijdens de zwangerschap?

Antidepressiva zoals Viibryd of Lexapro kan veilig zijn te nemen tijdens de zwangerschap. Er is echter niet voldoende klinisch bewijs om aan te tonen dat Viibryd of Lexapro volkomen veilig of gevaarlijk zijn om tijdens de zwangerschap in te nemen. Deze medicijnen mogen alleen worden ingenomen als de voordelen opwegen tegen de risico's. Raadpleeg een arts voor medisch advies over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap.

hoeveel kost de freestyle libre

Kan ik Viibryd of Lexapro met alcohol gebruiken?

Met mate drinken zal waarschijnlijk geen schade aanrichten als u consequent bent behandeld met Viibryd of Lexapro. Het gebruik van alcohol kan echter het risico op bijwerkingen verhogen, zoals duizeligheid, slaperigheid en verwarring. Raadpleeg een zorgverlener over de veiligheid van antidepressiva tijdens het drinken van alcohol.

Is Viibryd goed voor angst?

Het actieve ingrediënt in Viibryd, vilazodon, is onderzocht voor de behandeling van angst. Volgens klinische onderzoeken kan vilazodon een effectieve behandelingsoptie voor gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Er is echter meer onderzoek nodig. Momenteel is Viibryd niet door de FDA goedgekeurd om angst te behandelen.

Wat is de beste tijd van de dag om Viibryd in te nemen?

Viibryd moet elke dag op hetzelfde tijdstip worden ingenomen. Afhankelijk van de reactie van uw lichaam op de medicatie, kan het beter zijn om Viibryd 's ochtends of' s avonds in te nemen. De meeste artsen raden aan om Viibryd 's ochtends bij het ontbijt in te nemen.

Wat gebeurt er als ik Viibryd zonder voedsel inneem?

Viibryd is mogelijk niet zo effectief als het zonder voedsel wordt ingenomen. Dit komt doordat Viibryd beter wordt opgenomen bij toediening bij een maaltijd. In vergelijking met de opname met voedsel, is de opname van Viibryd zonder voedsel bijna lager vijftig% .