Antibioticastabiliteit toegediend via elastomere infusiehulpmiddelen

Antibioticastabiliteit toegediend via elastomere infusiehulpmiddelen

Geneesmiddel, endovasculaire therapie gebruikt om de prognose van een acute ischemische beroerte te verbeteren

Geneesmiddel, endovasculaire therapie gebruikt om de prognose van een acute ischemische beroerte te verbeteren

Het belang van het mengen van antibioticaoplossingen tijdens de bereiding

Het belang van het mengen van antibioticaoplossingen tijdens de bereiding

Hoe vroege toediening van noradrenaline de 24-uursmortaliteit beïnvloedt?

Hoe vroege toediening van noradrenaline de 24-uursmortaliteit beïnvloedt?

Levodopa/Carbidopa Intestinal Gel Infusion Gebruik bij de ziekte van Parkinson

Levodopa/Carbidopa Intestinal Gel Infusion Gebruik bij de ziekte van Parkinson

Therapieduur van IV-antibiotica voor prothetische gewrichtsinfecties

Therapieduur van IV-antibiotica voor prothetische gewrichtsinfecties

SC Immunoglobuline-vervanging bij immunodeficiëntieziekten

SC Immunoglobuline-vervanging bij immunodeficiëntieziekten

Effect van IV kalium, magnesium op boezemfibrilleren

Effect van IV kalium, magnesium op boezemfibrilleren

Levodopa/Carbidopa Intestinal Gel Infusion Gebruik bij de ziekte van Parkinson

Levodopa/Carbidopa Intestinal Gel Infusion Gebruik bij de ziekte van Parkinson

Acuut nierletsel secundair aan vancomycine en piperacilline/tazobactam

Acuut nierletsel secundair aan vancomycine en piperacilline/tazobactam

Compounding-fouten van chemotherapeutica op afstand vastleggen

Compounding-fouten van chemotherapeutica op afstand vastleggen

Praktisch model voor het selecteren van een biosimilar met de beste waarde

Praktisch model voor het selecteren van een biosimilar met de beste waarde

Bloedbaaninfecties door pediatrische IV-vetemulsiepreparaten

Bloedbaaninfecties door pediatrische IV-vetemulsiepreparaten

Kan cefazoline worden gebruikt om CZS-infecties te behandelen?

Kan cefazoline worden gebruikt om CZS-infecties te behandelen?

Ultrasnelle versus snelwerkende insuline in infuuspompen

Ultrasnelle versus snelwerkende insuline in infuuspompen

Door amiodaron geïnduceerde flebitis voorkomen

Door amiodaron geïnduceerde flebitis voorkomen

Overzicht van thuisinfusietoedieningsmethoden

Overzicht van thuisinfusietoedieningsmethoden

IV Antihypertensiva bij ziekenhuisgerelateerde acute ernstige hypertensie

IV Antihypertensiva bij ziekenhuisgerelateerde acute ernstige hypertensie

Continue versus bolus IV-lusdiuretica bij hartfalen

Continue versus bolus IV-lusdiuretica bij hartfalen

Technieken om de onverenigbaarheid van Y-Site pediatrische medicatie te bepalen

Technieken om de onverenigbaarheid van Y-Site pediatrische medicatie te bepalen