Multicenter-studie van CDK4/6-remmers in mannelijke BC

Multicenter-studie van CDK4/6-remmers in mannelijke BC

De rol van op platina gebaseerde therapie in TNBC

De rol van op platina gebaseerde therapie in TNBC

ASCO Updates Beheer van hersenmetastasen bij HER2-positieve ziekte

ASCO Updates Beheer van hersenmetastasen bij HER2-positieve ziekte

Multicenter-studie van CDK4/6-remmers in mannelijke BC

Multicenter-studie van CDK4/6-remmers in mannelijke BC

Beperkingen van pathologische volledige respons als surrogaatmarker

Beperkingen van pathologische volledige respons als surrogaatmarker

Sequentiële behandelingsregimekosten voor MBC

Sequentiële behandelingsregimekosten voor MBC

Tamoxifen verhoogt het risico op endometrium- en baarmoederkanker

Tamoxifen verhoogt het risico op endometrium- en baarmoederkanker

Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties met endocriene therapie bij BC-patiënten

Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties met endocriene therapie bij BC-patiënten

Bijwerkingen van PD-1, PD-L1-remmers in TNBC

Bijwerkingen van PD-1, PD-L1-remmers in TNBC

Algehele overleving met Palbociclib, aromataseremmers in metastatische BC

Algehele overleving met Palbociclib, aromataseremmers in metastatische BC

BC-risico bij transgendervrouwen met hormonale therapie

BC-risico bij transgendervrouwen met hormonale therapie

Elacestant verbetert aanzienlijk de overleving bij uitgezaaide borstkanker

Elacestant verbetert aanzienlijk de overleving bij uitgezaaide borstkanker

Optreden van dysgeusie bij met chemotherapie behandelde borstkankerpatiënten

Optreden van dysgeusie bij met chemotherapie behandelde borstkankerpatiënten

Onderzoek naar het gebruik van Bevacizumab en bijbehorende bijwerkingen

Onderzoek naar het gebruik van Bevacizumab en bijbehorende bijwerkingen

HER2-lage BC-incidentie, klinische kenmerken en resultaten

HER2-lage BC-incidentie, klinische kenmerken en resultaten

Raciale verschillen in BC geassocieerd met slechtere resultaten

Raciale verschillen in BC geassocieerd met slechtere resultaten

Cognitieve effecten van tamoxifen, exemestaan ​​bij postmenopauzale vrouwen

Cognitieve effecten van tamoxifen, exemestaan ​​bij postmenopauzale vrouwen

De rol van 21-Gene Assay bij HR+/HER2- Vroege borstkanker

De rol van 21-Gene Assay bij HR+/HER2- Vroege borstkanker

Palbociclib en het effect ervan op bijwerkingen

Palbociclib en het effect ervan op bijwerkingen

Vereniging van lage dosis aspirine, risico op borstkanker

Vereniging van lage dosis aspirine, risico op borstkanker