Hoofd >> Drug Vs. Vriend >> Focalin vs. Adderall: verschillen, overeenkomsten en welke het beste voor u is

Focalin vs. Adderall: verschillen, overeenkomsten en welke het beste voor u is

Focalin vs. Adderall: verschillen, overeenkomsten en welke het beste voor u isDrug Vs. Vriend

Geneesmiddelenoverzicht en belangrijkste verschillen | Behandelde aandoeningen | Werkzaamheid | Verzekeringsdekking en kostenvergelijking | Bijwerkingen | Geneesmiddelinteracties | Waarschuwingen | FAQ

Focalin (dexmethylphenidate) en Adderall (dextroamphetamine / levoamphetamine) zijn medicijnen die worden gebruikt om ADHD of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit te behandelen. Als stimulerende middelen helpen deze medicijnen de focus te verbeteren en de impulsiviteit te verminderen bij mensen met ADHD. Hoewel de exacte manier waarop ze werken onbekend is, wordt aangenomen dat Focalin en Adderall de effecten van noradrenaline en dopamine in de hersenen bevorderen. Lage niveaus van noradrenaline en dopamine kunnen bijdragen aan symptomen van ADHD.Focalin en Adderall behoren tot dezelfde klasse van geneesmiddelen. Ze hebben echter enkele verschillen in formulering, gebruik en bijwerkingen.Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Focalin en Adderall?

Focalin (Focalin-coupons), ook bekend onder de generieke naam dexmethylphenidate, wordt vervaardigd door Novartis Pharmaceuticals. Het is een isomeer, of nauw verwant, van methylfenidaat, het actieve ingrediënt in Ritalin, Concerta, Metadate en Daytrana. Als isomeer zou het een krachtiger effect hebben dan geneesmiddelen die methylfenidaat bevatten.

Focalin (Focalin-details) is beschikbaar als tablet met onmiddellijke afgifte in sterktes van 2, 5 mg, 5 mg of 10 mg. Focalin wordt na toediening snel opgenomen en bereikt de maximale concentraties in het bloed na 1 tot 1,5 uur. Het wordt gewoonlijk tweemaal daags gedoseerd en duurt ongeveer vier uur per dosis.Focalin XR is een tablet met verlengde afgifte die wordt geleverd in sterktes van 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg en 40 mg. Focalin XR kan eenmaal daags worden ingenomen. Vanwege de langwerkende effecten zijn de effecten van Focalin XR dat niet slijten zo snel zoals die van Focalin.

Adderall (Adderall-kortingsbonnen) is een merknaam voor ADHD-medicatie vervaardigd door TEVA Pharmaceuticals. Het bevat dextroamfetamine en levoamfetamine in een combinatie van vier verschillende amfetaminezouten.

Adderall (Addreall-details) wordt geleverd in tabletten met onmiddellijke afgifte met sterktes van 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 20 mg en 30 mg. Adderall bereikt de maximale concentraties ongeveer drie uur na toediening met effecten die gewoonlijk ongeveer vier tot zes uur aanhouden.Adderall XR is een vorm van Adderall met verlengde afgifte die wordt geleverd in sterktes van 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg en 30 mg. Adderall met verlengde afgifte wordt eenmaal daags gedoseerd met effecten die tot 12 uur aanhouden. In tegenstelling tot Focalin moet de dosering van Adderall mogelijk worden aangepast bij mensen met nierproblemen. Adderall kan zich tijdens nierletsel in het lichaam ophopen en het risico op bijwerkingen vergroten.

Belangrijkste verschillen tussen Focalin en Adderall
Focalin Adderall
Medicijnklasse Stimulans Stimulans
Merk / generieke status Merk en generiek beschikbaar Merk en generiek beschikbaar
Wat is de generieke naam? Dexmethylfenidaat Dextroamfetamine / levoamfetamine
In welke vorm (en) wordt het medicijn geleverd? Orale tablet Orale tablet
Wat is de standaard dosering? Aanvankelijk 2,5 mg tweemaal daags. De doses moeten met een tussenpoos van 4 uur met of zonder voedsel worden ingenomen. De doses kunnen worden verhoogd met 2,5 mg tot 5 mg tot een maximum van 20 mg / dag, of 10 mg tweemaal daags. Kinderen van 3 tot 5 jaar: 2,5 mg per dag. De dosering kan met tussenpozen van een week worden verhoogd met 2,5 mg.
Volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder: 5 mg een- of tweemaal daags. De dosering kan met tussenpozen van een week worden verhoogd met 5 mg.
Hoe lang duurt de typische behandeling? Gebruik op lange termijn moet periodiek worden geëvalueerd. Gebruik op lange termijn moet periodiek worden geëvalueerd.
Wie gebruikt de medicatie meestal? Volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder Volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder

Wilt u de beste prijs op Focalin?

Meld u aan voor prijswaarschuwingen van Focalin en ontdek wanneer de prijs verandert!

Ontvang prijswaarschuwingenVoorwaarden behandeld door Focalin en Adderall

Focalin en Adderall zijn stimulerende medicijnen die worden gebruikt om ADHD te behandelen. Beide medicijnen behandelen ADHD-symptomen zoals impulsiviteit, rusteloosheid en problemen met de organisatie, tijdmanagement en multitasking.

Focalin wordt gebruikt om ADHD te behandelen bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder, terwijl Adderall kan worden gebruikt om ADHD te behandelen bij volwassenen en kinderen van drie jaar en ouder. De inhoud van Focalin XR- en Adderall XR-capsules kan op appelmoes worden gestrooid voor eenvoudiger toediening bij kinderen met ADHD.Adderall is ook door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van narcolepsie, een chronische aandoening waarbij sprake is van overmatige slaperigheid overdag. Focalin is niet goedgekeurd voor narcolepsie, hoewel het, als stimulerend middel, voor dit doel enigszins afwijkend kan worden gebruikt.

Staat Focalin Adderall
ADHD Ja Ja
Narcolepsie Off-label Ja

Is Focalin of Adderall effectiever?

Zowel Focalin als Adderall zijn qua effectiviteit vergelijkbaar. Deze medicijnen werken op dezelfde manier in het centrale zenuwstelsel (CZS) om symptomen van ADHD te behandelen.een systematische review van The Lancet gepoolde gegevens van 133 dubbelblinde, gerandomiseerde klinische onderzoeken. In deze review werden methylfenidaatbevattende geneesmiddelen, amfetaminen en niet-stimulerende middelen, zoals guanfacine en clonidine, vergeleken. Resultaten toonden aan dat methylfenidaat-bevattende geneesmiddelen effectiever zijn bij kinderen en adolescenten, terwijl amfetaminen effectiever zijn bij volwassenen. Amfetaminen, zoals Adderall (dextroamfetamine / levoamfetamine) en Vyvanse (lisdexamfetamine), hebben ook de voorkeur als eerstelijnsmiddelen voor kortdurende ADHD-behandeling.

Raadpleeg een arts voor de beste behandeling van ADHD voor u of uw kind. De ene behandeling kan de voorkeur hebben boven de andere, afhankelijk van de leeftijd, eerder beproefde medicijnen en de algemene toestand.Wilt u de beste prijs op Adderall?

Meld u aan voor prijswaarschuwingen van Adderall en ontdek wanneer de prijs verandert!

Ontvang prijswaarschuwingen

Dekking en kostenvergelijking van Focalin vs. Adderall

Veel Medicare- en verzekeringsplannen dekken generieke Focalin. Met een gemiddelde contante prijs van ongeveer $ 110, kan Focalin vrij duur zijn zonder verzekering. U kunt een Focalin SingleCare-kaart gebruiken om meer te besparen. Voor een 30-daagse voorraad van 10 mg-tabletten kan een SingleCare-korting de kosten verlagen tot minder dan $ 40, afhankelijk van de apotheek die u gebruikt.

Koop de SingleCare-kortingskaart op recept

Generieke Adderall kan worden gedekt door sommige Medicare- en verzekeringsplannen. Zonder verzekering kan Adderall een gemiddelde verkoopprijs van $ 132 kosten. U hoeft echter niet meer te betalen dan nodig is voor een behandeling met ADHD. Het gebruik van een Adderall-kortingskaart kan de prijs verlagen tot ongeveer $ 28 bij deelnemende apotheken.

Focalin Adderall
Meestal gedekt door een verzekering? Ja Ja
Meestal gedekt door Medicare Deel D? Ja Ja
Standaard dosering 10 mg tweemaal daags (hoeveelheid van 60 tabletten) 10 mg eenmaal daags (hoeveelheid van 30 tabletten)
Typische Medicare-copay $ 0 - $ 36 $ 7 - $ 78
SingleCare-kosten $ 37 + $ 27 +

Vaak voorkomende bijwerkingen van Focalin vs. Adderall

De meest voorkomende bijwerkingen van Focalin en Adderall zijn maagklachten (buikpijn), versnelde hartslag (hartkloppingen), verhoogde bloeddruk, misselijkheid en een droge mond. Stimulerende middelen kunnen ook verlies van eetlust veroorzaken, wat kan resulteren in gewichtsverlies.

Focalin kan ook andere bijwerkingen veroorzaken, zoals keelpijn en migraine. Andere bijwerkingen van Adderall zijn een onaangename smaak of smaakstoornissen.

Ernstige bijwerkingen zijn onder meer overgevoeligheidsreacties of allergische reacties op geneesmiddelingrediënten. Zoek onmiddellijk medische hulp als u ernstige huiduitslag of ademhalingsmoeilijkheden (anafylaxie) ervaart na het innemen van deze medicijnen.

Focalin Adderall
Bijwerking Van toepassing? Frequentie Van toepassing? Frequentie
Buikpijn Ja * Ja *
Gewichtsverlies Ja * Ja *
Misselijkheid Ja * Ja *
Hartkloppingen Ja * Ja *
Verhoogde bloeddruk Ja * Ja *
Duizeligheid Ja * Ja *
Droge mond Ja * Ja *
Diarree Ja * Ja *
Keelpijn Ja * Niet -
Migraine Ja * Niet -
Smaakverstoringen Niet - Ja *

Bron: DailyMed ( Focalin ), DailyMed ( Adderall )

De frequentie is niet gebaseerd op gegevens van een rechtstreekse proef. Dit is misschien geen volledige lijst van bijwerkingen die kunnen optreden. Raadpleeg uw arts of zorgverlener voor meer informatie.

*niet gemeld

Geneesmiddelinteracties van Focalin versus Adderall

Focalin en Adderall hebben vergelijkbare geneesmiddelinteracties. Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) kunnen de effecten van CZS-stimulerende middelen zoals Focalin en Adderall versterken. Het gebruik van MAO-remmers met CZS-stimulantia kan leiden tot gevaarlijk hoge bloeddruk (hypertensieve crisis), beroerte en een hartaanval. Gebruik Focalin of Adderall niet met MAO-remmers of binnen 14 dagen na het stoppen van een MAO-remmer.

Het gebruik van Focalin en Adderall moet worden gecontroleerd bij degenen die serotonerge geneesmiddelen gebruiken, zoals antidepressiva, fentanyl, lithium en sint-janskruid. Het combineren van Focalin of Adderall met serotonerge geneesmiddelen kan het risico op het serotoninesyndroom verhogen, een mogelijk levensbedreigende aandoening.

Omdat stimulerende middelen de bloeddruk kunnen verhogen, kunnen de effecten van bloeddrukmedicatie worden verminderd. Aanpassingen van de dosering kunnen nodig zijn als u stimulerende middelen en bloeddrukmedicatie gebruikt.

Protonpompremmers (PPI's) kunnen de opname van Focalin of Adderall veranderen. Dit kan een toename of afname van effecten veroorzaken.

Medicijn Geneesmiddelklasse Focalin Adderall
Isocarboxazid
Fenelzine
Selegiline
Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) Ja Ja
Sertraline
Fentanyl
Lithium
Nortriptyline
Sint-janskruid
Serotonerge medicijnen Ja Ja
Amlodipine
Lisinopril
Losartan
Antihypertensiva Ja Ja
Omeprazol Protonpompremmers (PPI's) Ja Ja

Raadpleeg een arts voor andere mogelijke interacties tussen geneesmiddelen

Waarschuwingen van Focalin en Adderall

Focalin en Adderall zijn gereguleerde stoffen met een hoog potentieel voor misbruik. Beide medicijnen zijn geclassificeerd als Schedule II-medicijnen door de DEA. Langdurig gebruik van deze medicijnen kan het risico op misbruik en afhankelijkheid vergroten, vooral als ze buiten de voorgeschreven dosering worden ingenomen. Deze medicijnen mogen alleen worden gebruikt onder begeleiding van een zorgverlener.

Focalin en Adderall zijn CZS-stimulerende middelen die mogelijk verband houden met een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen, zoals beroerte en hartaanvallen. Het gebruik ervan moet worden gecontroleerd bij mensen met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen en hartritmestoornissen (aritmieën). Stimulerende middelen kunnen ook de bloeddruk en hartslag verhogen. Houd de bloeddruk in de gaten terwijl u stimulerende middelen gebruikt, vooral als u in het verleden hoge bloeddruk heeft gehad.

Het gebruik van stimulerende middelen kan andere psychische problemen veroorzaken of verergeren. Let tijdens het gebruik van stimulerende middelen op tekenen van vijandigheid, angst, agressie, paranoia en depressie. Vertel het uw arts voordat u Focalin of Adderall inneemt als u in het verleden last heeft gehad van depressie of bipolaire stoornis.

Veelgestelde vragen over Focalin vs. Adderall

Wat is Focalin?

Focalin is een voorgeschreven medicijn voor ADHD. Het is verkrijgbaar als een generiek medicijn genaamd dexmethylfenidaat. Focalin maakt deel uit van een klasse geneesmiddelen die CNS-stimulantia worden genoemd. Focalin-tabletten met onmiddellijke afgifte worden gewoonlijk tweemaal daags ingenomen met effecten die tussen de doses tot vier uur aanhouden. Focalin is ook verkrijgbaar in tabletten met verlengde afgifte.

Wat is Adderall?

Adderall is een merknaam-ADHD-medicijn, ook verkrijgbaar als generiek geneesmiddel, dat een combinatie van amfetaminezouten bevat. Het werkt als een stimulerend medicijn om de focus te verbeteren en impulsiviteit te beheersen bij mensen met ADHD. Adderall wordt geleverd in formulieren met onmiddellijke afgifte en verlengde afgifte. De Adderall-tabletten met onmiddellijke afgifte worden meestal elke vier tot zes uur ingenomen voor ADHD.

Zijn Focalin en Adderall hetzelfde?

Zowel Focalin als Adderall werken op vergelijkbare manieren door de heropname van noradrenaline en dopamine in de hersenen te blokkeren. Focalin bevat echter dexmethylfenidaat en Adderall bevat amfetaminezouten. Ze hebben ook enkele verschillen in beschikbare sterktes en bijwerkingen.

Is Focalin of Adderall beter?

Zowel Focalin als Adderall zijn effectieve behandelingsopties voor ADHD. Studies suggereren dat Focalin beter is voor de behandeling van kinderen en adolescenten, terwijl Adderall beter is voor de behandeling van volwassenen met ADHD. Beide medicijnen zijn beschikbaar in versies met onmiddellijke en verlengde afgifte. Raadpleeg uw zorgverlener voor de beste behandelingsoptie voor u.

Kan ik Focalin of Adderall gebruiken tijdens de zwangerschap?

Er kan een risico zijn op geboorteafwijkingen bij het gebruik van Focalin of Adderall tijdens de zwangerschap. Stimulerende middelen mogen alleen worden gebruikt als de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's. Over de kans op bijwerkingen bij het gebruik van stimulantia tijdens de zwangerschap is onvoldoende informatie bekend. Raadpleeg uw arts voordat u Focalin of Adderall gebruikt tijdens de zwangerschap.

Kan ik Focalin of Adderall met alcohol gebruiken?

Het wordt over het algemeen niet aanbevolen om alcohol te drinken tijdens het gebruik van Focalin of Adderall. Het consumeren van alcohol terwijl u een stimulerend middel gebruikt, kan het risico op bijwerkingen verhogen, vooral die op het hart. Het combineren van alcohol en stimulerende middelen kan ook het risico op misbruik, afhankelijkheid en overdosering vergroten.

Hoe sterk is Focalin in vergelijking met Adderall?

Focalin en Adderall zijn vergelijkbaar in effectiviteit voor de behandeling van ADHD. De kracht van een stimulerend middel hangt af van de voorgeschreven dosering, andere medicijnen die u mogelijk gebruikt en uw algehele toestand.

Wat is gelijk aan Adderall?

Adderall is een stimulerend medicijn dat een combinatie van amfetaminezouten bevat. Andere kortwerkende stimulerende medicijnen die ADHD behandelen, zijn onder meer:

  • Focalin (dexmethylfenidaat)
  • Ritalin (methylfenidaat)
  • Dexedrine (dextroamphetamine)

Houdt Focalin je wakker? / Is Focalin een stimulerend middel?

Focalin is een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel. Focalin kan worden voorgeschreven om de focus en alertheid bij mensen met ADHD te helpen verbeteren. Vanwege zijn stimulerende effecten kan het ook de waakzaamheid bevorderen. Het is echter niet door de FDA goedgekeurd om slaapstoornissen, zoals narcolepsie, te behandelen.