Hoofd >> Drug Vs. Vriend >> Valium vs. Ativan: verschillen, overeenkomsten, en welke is beter voor u

Valium vs. Ativan: verschillen, overeenkomsten, en welke is beter voor u

Valium vs. Ativan: verschillen, overeenkomsten, en welke is beter voor uDrug Vs. Vriend

Geneesmiddelenoverzicht en belangrijkste verschillen | Behandelde aandoeningen | Werkzaamheid | Verzekeringsdekking en kostenvergelijking | Bijwerkingen | Geneesmiddelinteracties | Waarschuwingen | FAQ

Valium en Ativan zijn voorgeschreven medicijnen die worden gebruikt om angst te behandelen naast andere psychische aandoeningen. Zowel Valium als Ativan maken deel uit van een klasse medicijnen die bekend staat als benzodiazepinen (ook wel benzo's genoemd). Ze werken door de activiteit van GABA (gamma-aminoboterzuur) in de hersenen te versterken. GABA is een remmende neurotransmitter die overmatige neuronale activiteit helpt verminderen.Valium en Ativan zijn uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. Omdat beide geneesmiddelen mogelijk misbruik en afhankelijkheid kunnen veroorzaken, mogen ze alleen worden ingenomen met goed medisch advies.Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Valium en Ativan?

Valium staat bekend onder de generieke naam diazepam. Het wordt gebruikt om symptomen van angst, spierspasmen en toevallen te behandelen bij volwassenen en kinderen van 6 maanden en ouder. Valium wordt beschouwd als een langwerkende benzodiazepine omdat het langzaam uit het lichaam wordt geëlimineerd. Het kan enkele dagen duren voordat Valium uit het lichaam is verwijderd.

Ativan - generieke naam lorazepam - is geïndiceerd om angstsymptomen te behandelen, hoewel het ook kan worden gebruikt voor slapeloosheid en bepaalde aanvallen bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder. Vergeleken met andere benzodiazepinen Ativan wordt beschouwd als een middellangwerkend benzodiazepine met een halfwaardetijd van ongeveer 18 uur.Belangrijkste verschillen tussen Valium en Ativan
Valium Ativan
Medicijnklasse Benzodiazepine Benzodiazepine
Merk / generieke status Merk en generiek beschikbaar Merk en generiek beschikbaar
Wat is de generieke naam? Diazepam Lorazepam
In welke vorm (en) wordt het medicijn geleverd? Orale tablet
Injectie (generiek)
Orale tablet
Injectie
Wat is de standaard dosering? 2 tot 10 mg, twee tot vier keer per dag 2 tot 3 mg per dag verdeeld over twee of drie doses
Hoe lang duurt de typische behandeling? Kortstondig gebruik, niet langer dan 4 maanden Kortstondig gebruik, niet langer dan 4 maanden
Wie gebruikt de medicatie meestal? Volwassenen en kinderen ouder dan 6 maanden Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Wilt u de beste prijs voor Valium?

Meld u aan voor prijswaarschuwingen van Valium en ontdek wanneer de prijs verandert!

Ontvang prijswaarschuwingen

Voorwaarden behandeld door Valium vs. Ativan

Valium is goedgekeurd om te behandelen Angst stoornissen epileptische aanvallen en spierspasmen. Valium wordt aanbevolen voor gebruik in combinatie met andere therapieën voor de behandeling van epileptische aandoeningen. Valium is ook goedgekeurd voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen van alcohol, zoals agitatie, tremoren, delirium en hallucinaties. Sommige mensen kunnen Valium ook off-label voorgeschreven krijgen als een anxiolyticum of kalmerend middel vóór operaties.Ativan is goedgekeurd voor angststoornissen, slapeloosheid en toevallen. Het heeft echter ook andere toepassingen, zoals off-label behandeling van spierspasmen en ontwenningsverschijnselen van alcohol. Ativan kan worden gebruikt om te helpen bij sedatie voorafgaand aan bepaalde operaties.

Valium of Ativan kunnen worden voorgeschreven op basis van de symptomen die u ervaart. Een evaluatie door een zorgverlener is nodig om een ​​recept voor een van deze medicijnen te krijgen. Valium en Ativan worden in de meeste gevallen niet aanbevolen voor langdurig gebruik.

Staat Valium Ativan
Angst stoornissen Ja Ja
Alcoholontwenningssyndroom Ja Off-label
Spierspasmen van het skelet Ja Off-label
Epileptische aanvallen Ja Ja
Slapeloosheid Off-label Ja
Sedatie Off-label Off-label

Is Valium of Ativan effectiever?

Valium of Ativan kunnen effectiever zijn op basis van wat er wordt behandeld. Omdat iedereen medicijnen anders kan verwerken, kan de effectiviteit verschillen op basis van persoonlijke factoren, zoals andere aandoeningen of andere medicijnen die worden ingenomen (zie geneesmiddelinteracties hieronder).Valium en Ativan bleken te zijn even effectief als een benzodiazepine. Bij kinderen zijn beide benzodiazepinen effectief voor de behandeling van status epilepticus, een ernstige vorm van aanval, bij kinderen. Een ander proef vond dat beide medicijnen ook even effectief zijn voor het ontwenningssyndroom van alcohol. In een gerandomiseerde, klinische proef hadden diazepam en lorazepam een ​​vergelijkbare veiligheid en werkzaamheid.

Valium en Ativan verschillen voornamelijk in hun werkingsduur, waarbij het langer duurt voordat Valium uit het lichaam verdwijnt. Dit kan van invloed zijn op andere behandelingsfactoren, zoals mogelijke bijwerkingen.Een goede evaluatie door een arts of zorgverlener is noodzakelijk om de beste behandelingsoptie te vinden. De behandeling wordt afgestemd op de symptomen en de ernst.

Wilt u de beste prijs op Ativan?

Meld u aan voor prijswaarschuwingen van Ativan en ontdek wanneer de prijs verandert!Ontvang prijswaarschuwingen

Dekking en kostenvergelijking van Valium vs. Ativan

Valium op recept kopen is een eenvoudig proces. Het wordt vaak gedekt door Medicare en verzekeringsplannen. De meeste verzekeringsplannen dekken echter alleen generieke Valium. De gemiddelde verkoopprijs voor diazepam is ongeveer $ 60. Het gebruik van een SingleCare-kortingskaart heeft het voordeel dat de prijs wordt verlaagd tot ongeveer $ 12- $ 48.Ativan is een voorgeschreven medicijn dat bij de meeste verzekeringsplannen verkrijgbaar is. Afhankelijk van de apotheek die u koopt, kan Ativan meer dan $ 800 kosten. Gebruik een SingleCare-lorazepam-tegoedbon om het generieke medicijn voor ongeveer $ 20 te krijgen.

Valium Ativan
Meestal gedekt door een verzekering? Ja Ja
Meestal gedekt door Medicare? Ja Ja
Standaard dosering 2 mg tabletten 0,5 mg tabletten
Typische Medicare-copay $ 0 - $ 12 $ 0 - $ 25
SingleCare-kosten $ 12 - $ 48 $ 20

Vaak voorkomende bijwerkingen van Valium vs. Ativan

De meest voorkomende bijwerkingen van Ativan zijn onder meer effecten op het CZS (centraal zenuwstelsel), zoals sedatie, duizeligheid en onvastheid. Andere bijwerkingen kunnen zijn: zwakte, verwarring en misselijkheid.

Bijwerkingen van Valium zijn onder meer slaperigheid, vermoeidheid, spierzwakte en coördinatieproblemen (ataxie). Andere bijwerkingen die sommige mensen melden, zijn misselijkheid, duizeligheid en verwarring.

Ernstigere bijwerkingen van Valium en Ativan kunnen onder meer ademhalingsdepressie (vertraagde ademhaling) zijn, vooral wanneer ze in hoge doses worden ingenomen. Andere nadelige effecten kunnen zijn: geheugenproblemen (amnesie), lage bloeddruk, wazig zien, paradoxale opwinding, prikkelbaarheid en slaapstoornissen.

Valium Ativan
Bijwerking Van toepassing? Frequentie Van toepassing? Frequentie
Sedatie Ja *niet gemeld Ja 15,9%
Spier zwakte Ja * Ja 4,2%
Slaperigheid Ja * Ja *
Vermoeidheid Ja * Ja *
Ataxie Ja * Ja *
Duizeligheid Ja * Ja 6,9%
Wankel Ja * Ja 3,4%
Misselijkheid Ja * Ja *
Verwarring Ja * Ja *

Dit is misschien geen volledige lijst. Raadpleeg uw arts of apotheker voor andere bijwerkingen.
Bron: DailyMed ( Valium ), DailyMed ( Ativan )

Geneesmiddelinteracties van Valium versus Ativan

Ativan heeft mogelijk minder geneesmiddelinteracties in vergelijking met Valium. Dit komt doordat het in de lever wordt gemetaboliseerd door een proces dat glucuronidering wordt genoemd. Valium wordt daarentegen zwaarder verwerkt door CYP-leverenzymen. Ketoconazol, claritromycine of soortgelijke geneesmiddelen kunnen het CYP-leverenzymproces beïnvloeden en de effectiviteit of bijwerkingen van deze geneesmiddelen veranderen.

Benzodiazepines zoals Valium of Ativan kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen die bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel hebben, zoals antipsychotica, anticonvulsiva, barbituraten, antidepressiva en sedativa. Het gebruik van benzodiazepines met deze geneesmiddelen kan het risico op nadelige bijwerkingen verhogen, zoals slaperigheid, sedatie, verwarring en verminderde coördinatie.

Het gebruik van probenecide kan het metabolisme van Valium of Ativan verminderen wanneer het samen wordt ingenomen. Dit kan leiden tot een langdurig effect van de benzodiazepine en het risico op ontwenningsverschijnselen of nadelige bijwerkingen verhogen.

Theofylline en aminofylline kunnen de kalmerende effecten van benzodiazepinen zoals Valium of Ativan verminderen. Deze medicijnen moeten met een arts worden besproken om veranderingen in de effectiviteit te voorkomen.

Medicijn Geneesmiddelklasse Valium Ativan
Oxycodon
Hydrocodon
Morfine
Codeïne
Tramadol
Opioïden Ja Ja
Fenytoïne
Carbamazepine
Lamotrigine
Anticonvulsiva Ja Ja
Fenobarbital
Pentobarbital
Secobarbital
Barbituraten Ja Ja
Haloperidol
Olanzapine
Risperidon
Antipsychotica Ja Ja
Amitriptyline
Desipramine
Doxepin
Nortriptyline
Tricyclische antidepressiva Ja Ja
Rasagiline
Isocarboxazid
Fenelzine
Selegiline
Tranylcypromine
Monoamineoxidaseremmer (MAOI) Ja Ja
Probenecide Uricosurisch Ja Ja
Theofylline
Aminofylline
Methylxanthine Ja Ja
Erytromycine
Clarithromycin
Telithromycin
Rifampicine
Antibiotica Ja Niet
Ketoconazol
Itraconazol
Antischimmelmiddel Ja Niet

Dit is misschien niet een volledige lijst van alle mogelijke geneesmiddelinteracties. Raadpleeg een arts met alle medicijnen die u gebruikt.

Waarschuwingen van Valium vs. Ativan

Valium en Ativan moeten, net als andere benzodiazepinen, worden vermeden tijdens het gebruik van opioïden. Het samen gebruiken van benzodiazepinen en opioïden kan het risico op ademhalingsdepressie, coma en zelfs de dood vergroten. Benzodiazepinen en opioïden hebben vergelijkbare nadelige effecten op het CZS, zoals slaperigheid, die kunnen worden verergerd wanneer ze samen worden ingenomen.

Benzodiazepines hebben een verhoogd risico op ontwenningsverschijnselen wanneer de therapie abrupt wordt stopgezet. Ontwenningsverschijnselen kunnen hoofdpijn, slapeloosheid en verhoogde angst zijn. Het is belangrijk om deze medicijnen langzaam af te bouwen om het risico op ontwenning te verkleinen.

Zowel Valium als Ativan worden door de DEA bestempeld als door Schedule IV gereguleerde stoffen. Met andere woorden, ze hebben enig potentieel voor misbruik en afhankelijkheid. Daarom worden ze over het algemeen niet aanbevolen voor langdurig gebruik.

Valium en Ativan worden niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Het gebruik van benzodiazepinen is in verband gebracht met geboorteafwijkingen. Beide geneesmiddelen vallen in zwangerschapscategorie D, wat betekent dat onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik ervan voor de foetus een risico vormt.

Veelgestelde vragen over Valium vs. Ativan

Wat is valium?

Valium is een voorgeschreven medicijn dat wordt gebruikt om angststoornissen, alcoholontwenning en spierspasmen te behandelen. Het is een langwerkende benzodiazepine die geschikt is voor de behandeling van volwassenen en kinderen van 6 maanden en ouder.

Wat is Ativan?

Ativan is een voorgeschreven medicijn dat is goedgekeurd voor angststoornissen, toevallen en slapeloosheid. Het is een middellangwerkend benzodiazepine dat volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder kan behandelen. Andere middellangwerkende benzodiazepinen zijn onder meer Xanax (alprazolam) en Klonopin (clonazepam).

Zijn Valium en Ativan hetzelfde?

Nee. Valium is een medicijn dat langer werkt en het kan enkele dagen duren voordat het uit het lichaam is verdwenen. Ze hebben ook verschillende leeftijdsbeperkingen, bijwerkingen en goedgekeurd gebruik.

Is Valium of Ativan beter?

Valium en Ativan bleken even effectief te zijn. De effectiviteit ervan hangt echter af van het individu en het probleem dat wordt behandeld. Ativan heeft minder geneesmiddelinteracties dan Valium.

Kan ik Valium of Ativan gebruiken tijdens de zwangerschap?

Nee. Valium of Ativan mogen niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Benzodiazepinen kunnen het risico op geboorteafwijkingen en ontwikkelingsproblemen verhogen.

Kan ik Valium of Ativan met alcohol gebruiken?

Het wordt niet aanbevolen om alcohol te consumeren tijdens het gebruik van benzodiazepinen. Hierdoor kan het risico op CZS-depressieve effecten, zoals slaperigheid en duizeligheid, toenemen.

Wat is sterker, Valium of Ativan?

Beide medicijnen werken relatief snel. Valium blijft echter langer in het lichaam dan Ativan. Omdat Ativan sneller wordt geklaard, kan het een hoger risico op ontwenning hebben.

Hoe gevaarlijk is het om Ativan en Valium te mengen?

Benzodiazepines mogen niet worden gemengd. Als u Ativan en Valium samen gebruikt, kan dit tot een overdosis leiden. Dit kan dan leiden tot ernstige ademhalingsdepressie, coma en / of overlijden.

Welke is sterker voor angst, Valium 5 mg of Ativan 1 mg?

Valium en Ativan worden verschillend gedoseerd, afhankelijk van de ernst van de angst. Valium kan tot vier keer per dag worden ingenomen, terwijl Ativan twee of drie keer per dag kan worden ingenomen. U kunt het beste met een arts praten om te beslissen welke benzodiazepine het beste werkt tegen uw angstgevoelens.